دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، اسفند 1401 
اثر‌بخشی واقعیت درمانی بر بازداری هیجانی و نشخوار فکری مادران کودکان کم توان ذهنی

صفحه 63-70

10.22034/jmpr.2023.15324

رقیه برزگران؛ سیده فاطمه شریفی؛ فریبا عبدی؛ مائده غلامزاده؛ مریم طوسی؛ لیلی عبادی


اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر همجوشی شناختی و خوددلسوزی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 215-224

10.22034/jmpr.2023.15346

سمیه کرمی؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ احمد غضنفری؛ شیدا جبل عاملی؛ امیرحسین راه نجات