اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی جهت ایجاد تحول و توسعه در شاخه های مختلف علم روانشناسی، اهداف زیر را در نظر دارد:

  • کمک به توسعه و اعتلای سطح آگاهی در زمینه های مختلف علوم روانشناسی در جامعه
  • کمک به شناسایی پژوهشگران و متخصصین توانمند در حوزه روانشناسی
  • تامین بخشی از نیاز علمی اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران
  • ایجاد بستر مناسب برای مسئله‌یابی، تصمیم‌گیری و حل مسائل در حیطه های مختلف روانشناسی
  • فراهم سازی زمینه برای پیوند و تبادل اطلاعات بین مراکز دانشگاهی با سازمان ها و موسسات دولتی و علمی

 

چشم انداز

با توجه به پیگیری های به عمل آمده توسط فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، این نشریه در نظر دارد تا در آینده ای نزدیک مجوز نمایه سازی مقالات پژوهشی چاپ شده را در پایگاه استنادی بین المللی Scopus فراهم نماید. این امر حوزه نفوذ تحقیقات علمی پژوهشگران نشریه در عرصه بین المللی را فراهم می سازد و بر اعتبار علمی پژوهش ها خواهد افزود.