داوران

فهرست داوران سال های اخیر به تفکیک سال در ذیل مرتب شده است جهت مشاهده اسامی لطفا کلیک کنید:

فهرست داوران 4 شماره سال 1399

فهرست داوران 4 شماره سال 1398

فهرست داوران 4 شماره سال 1397

فهرست داوران 4 شماره سال 1396

فهرست داوران 4 شماره سال 1395

فهرست داوران 4 شماره سال 1394

 

فهرست داوران 4 شماره سال 1400:

ردیف

نام

نام خانوادگی

شهر

سمت / سازمان

1

سارا

ابراهیمی

تهران

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2

عباس

ابوالقاسمی

رشت

دانشگاه گیلان

3

عزت اله

احمدی

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4

حمزه

احمدیان

سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

5

سامره

اسدی مجره

رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

6

خلیل

اسماعیل پور

تبریز

دانشگاه تبریز

7

علی

اسماعیلی

تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

8

سید علیرضا

افشانی

یزد

دانشگاه یزد

9

علی

اقبالی

تبریز

دانشگاه فرهنگیان

10

مرتضی

امیدیان

اهواز

دانشگاه شهید چمران

11

مهدی

ایمانی

شیراز

عضو هیئت علمی

12

جلیل

باباپور خیرالدین

تبریز

دانشگاه تبریز

13

رحیم

بدری گورگوری

تبریز

دانشگاه تبریز

14

کامبیز

بدیع

تهران

دانشگاه تهران

15

کیومرث

بشلیده

اهواز

دانشگاه شهید چمران

16

حسن

بلند

رشت

دانشگاه گیلان

17

جعفر

بهادری خسروشاهی

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

18

منصور

بیرامی

تبریز

دانشگاه تبریز

19

حمید

پورشریفی

تهران

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

20

سعید

پورعبدل

 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

21

بیوک

تاجری

تهران

دانشگاه ازاد اسلامی

22

بهزاد

تقی پور

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

23

پریسا

جانجانی

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

24

غلامحسین

جوانمرد

تبریز

دانشگاه پیام نور

25

فائزه

جهان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

26

غلامرضا

چلبیانلو

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

27

نادر

حاجلو

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

28

رامین

حبیبی کلیبر

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

29

رسول

حشمتی

تبریز

دانشگاه تبریز

30

عیسی

حکمتی

مراغه

دانشگاه مراغه

31

نجمه

حمید

اهواز

دانشگاه شهید چمران

32

علی

خادمی

تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

33

لیلا

ذوقی

تهران

دانشگاه علوم انتظامی امین

34

محمدرضا

ذوقی پایدار

 

دانشگاه بوعلی سینا

35

ویدا سادات

رضوی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

36

مصطفی

زارعان

تبریز

دانشگاه تبریز

37

شهرزاد

سراوانی

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

38

ناصر

صبحی قراملکی

تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

39

محمدرضا

صیرفی

کرج

دانشگاه آزاد اسلامی

40

قاسم

عبدلپور

 

دانشگاه شاهد

41

رضا

عبدی

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

42

داود

عزتی

تبریز

دانشگاه تبریز

43

جواد

عینی پور

تهران

دانشگاه علوم انتظامی امین

44

مریم السادات

فاتحی زاده

 

دانشگاه اصفهان

45

ولی اله

فرزاد

 

دانشگاه خوارزمی

46

عزت‌اله

قدم‌پور

 

دانشگاه لرستان

47

علیرضا

کاکاوند

تهران

دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

48

ذبیح اله

کاوه فارسانی

 

دانشگاه شهر کرد

49

نعیمه

ماشینچی

تبریز

دانشگاه تبریز

50

فیروز

محمودی

تبریز

دانشگاه تبریز

51

آسیه

مرادی

کرمانشاه

دانشگاه رازی

52

ذکراله

مروتی

 

دانشگاه زنجان

53

فرزانه

میکائیلی منیع

ارومیه

دانشگاه ارومیه

54

شهروز

نعمتی

تبریز

دانشگاه تبریز

55

طاهره

نوری

تهران

دانشگاه علوم انتظامی امین

56

فریبرز

نیکدل

یاسوج

دانشگاه یاسوج

57

شهرام

واحدی

تبریز

دانشگاه تبریز

58

زهره

هاشمی

مراغه

دانشگاه مراغه

59

تورج

هاشمی

تبریز

دانشگاه تبریز

60

سهیلا

هاشمی

ساری

دانشگاه مازندران

61

ابوالقاسم

یعقوبی

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

62

رحیم

یوسفی

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان