راهنمای نویسندگان

 

 فرمت نشریه

 

 

1- اصولی کلی:

1-1- آیین نگارش زبان فارسی به­طور کامل رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

2-1- مطالب مقاله فقط در یک رویه صفحه­ی A4 با حفظ 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره­ صفحه و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر به صورت رایانه‌ای تهیه گردد.

4-1- مقاله­ ارسالی به­طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نگردد.

 

6-1- نوع مقالات پذیرفته شده شامل مقالات اصیل (Original Article) باشد.

7-1- مقالات از 15 صفحه تایپ شده تجاوز نکند (با احتساب جداول و تصاویر).

 

 

2- نحوه­ تنظیم مقالات:

1-2- صفحه­ اول و دوم (صفحه­ی عنوان Title Page) بایستی به فارسی و انگلیسی شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه­ علمی، گروه آموزشی و آدرس دقیق نویسنده یا نویسندگان، تلفن و دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده­ مسئول، محل انجام پژوهش، مسئول مقاله (یا رابط) و تاریخ ارسال مقاله باشد.

 

 

2-2- صفحه­ سوم و چهارم باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی باشد. خلاصه­ مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد.              

3-2- اصل مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:

 

مقدمه:بیان مسأله و هدف آن با مروری بر بررسی‌های گذشته.

 

روش تحقیق:شرح دقیق طرح تحقیق، مواد و روش­ها، جامعه­ آماری و نمونه و روش­های تحلیل آماری به کار گرفته شده.

 

یافته‌ها (نتایج):شرح کامل یافته‌های تحقیق.

 

بحث:شامل شرح نکات مهم یافته‌ها، مقایسه­ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ارایه­ پیشنهادهای حاصل از یافته‌های تحقیق.

 

تشکر:اگر کسانی به­طور غیرمستقیم در انجام تحقیق دخالت داشته‌اند، در انتهای مقاله از آنان قدردانی به­عمل آید.

 

4-2-منابع:ذکر و نحوه­ تنظیم منابع به روش APA می‌باشد.

5-2- عکس­ها، نمودارها و جداول مربوط دارای عنوان و شماره باشد.

3- هیأت تحریریه­ مجله در قبول یا عدم­قبول و یا اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.

4- مسئولیت صحت مطالب درج شده به عهده­ نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.

5- استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل ماخذ آزاد است.