نحوه پرداخت

*نحوه واریز هزینه:

بعد از اتمام داوری و تأیید نهایی توسط داوران و سردبیر، به منظور صدور گواهی پذیرش، هزینه چاپ مقاله به مبلغ 6.000.000 ریال از نویسنده (یا نویسندگان) اخذ خواهد شد. صاحبان مقالات، جهت پرداخت مبلغ ذکر شده می‌توانند از مسیر سایت دانشگاه تبریز (http://tabrizu.ac.ir): در بالای صفحه در قسمت *معاونت‌ها* به *حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع* ؛ *مدیریت امور مالی* «فرم پرداخت آنلاین وجوه» و یا به آدرس https://portal.tabrizu.ac.ir/payment وارد شده و در این صفحه، واحد دانشکده «کتابخانه مرکزی» و نوع درآمد، «پژوهش های نوین روانشناختی» و درگاه «مرکزی - تبریز» را (طبق تصویر زیر) فعال نموده و با یادداشتی در توضیحات اختیاری (توصیه می شود نام نویسنده مسئول و عنوان و یا کد مقاله درج شود) فرایند مذکور را تکمیل کرده و در نهایت تصویر قبض پرداختی را در  سامانه نشریه بارگذاری نمایند.