تماس با ما

 

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی، دفتر فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

کدپستی   5166614776

 

نویسندگان محترم جهت ارتباط با فصلنامه می توانند از طریق شیوه های زیر در ارتباط باشند:

تلفن:    4133392075-98+

فاکس:   4133343006-98+

آدرس پست الکترونیک: psychology@tabrizu.ac.ir


CAPTCHA Image