شماره جاری: دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-217 

11. نقش باور هراس و سرسختی روانشناختی در تمایل به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه ملایر

صفحه 233-243

هانیه کلانتری؛ علی ایمان زاده؛ نیان افراسیابی؛ فاطمه موسیوند


12. روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی با افسردگی: نقش میانجی نظریه‌ی ذهن

صفحه 222-232

زینب خانجانی؛ مجید محمود علیلو؛ زینب احمدی