درباره نشریه

فصلنامه «پژوهش های نوین روانشناختی» در سال 1385 با هدف بررسی و انتشار مقالات پژوهشی و کاربردی در حوزه روانشناسی و علوم مرتبط از سوی «گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز» ایجاد شده که تا قبل از سال 1389 با عنوان «فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز» فعالیت داشته است. مالکیت مادی و معنوی این فصلنامه به دانشگاه تبریز تعلق دارد و مقالات آن سالیانه به صورت فصلنامه در چهار شماره به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. این فصلنامه تحت مجوز (CC BY 4.0) دسترسی آزاد به تمامی مقالات منتشر شده در پایگاه های علمی را فراهم می کند. از ابتدای سال 1399 مقالات صرفاً به صورت نسخه الکترونیکی در پایگاه اینترنتی فصلنامه نمایه سازی می شوند. مخاطبان فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی تمامی متخصصین، پژوهشگران و صاحبان آثار، دانشجویان، اساتید و کلیه علاقه مندان به مباحث نوین و کاربردی در حیطه روانشناسی می باشند. همچنین از پژوهشگران حوزه روانشناسی و علوم مرتبط در سطوح ملی و بین المللی جهت نشر آثار مختلف علمی شان دعوت به عمل می­ آید. تمامی مقالات به روش داوری دوسو ناشناس و زیر نظر مستقیم سردبیر و اعضای شورای دبیران در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن مورد ارزیابی علمی دقیق قرار می گیرند.

 

حوزه ها و شاخه های علمی عمده فصلنامه عبارتند از:

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی کودک و نوجوان
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی شناختی  
 • مشاوره
 • روانسنجی
 • علوم اعصاب شناختی

 

انواع مقالات قابل انتشار در فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی عبارتند از:

 • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
 • مروری (Review Article)
 • کوتاه (Short Paper)
 • مطالعه موردی (Case-study)
 • روش شناسی (Methodologies)
 • کاربردی (Applied Article)
 • نقطه ‌نظر (Viewpoint/ Perspective/ Opinion)
 • مفهومی (Conceptual Paper)
 • فنی (Technical Paper)

 

سیاست های مالی:

این فصلنامه تحت حمایت دانشگاه تبریز می باشد. با این حال، دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقالات مستلزم پرداخت هزینه مقرر شده در بخش راهنمای نویسندگان می باشد. این هزینه در راستای بررسی اولیه، داوری، صفحه آرایی، ویراستاری و موارد مرتبط صرف می شود.