درباره نشریه

فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز

مجله­ پژوهش­های نوین روانشناختی به صورت فصلنامه با امتیاز علمی ـ پژوهشی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد.