نویسنده = منصور بیرامی
اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مینا پژمان فرد؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی


مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر هیجانات مثبت یادگیری فراگیران پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/jmpr.2023.54943.5375

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر مشکلات هیجانی دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1403، صفحه 273-280

10.22034/jmpr.2023.54532.5323

سارا مرادی؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سمیه تکلوی


روابط ساختاری عامل های شخصیتی و کارکردهای خانوادگی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان با واسطه گری سرمایه روان شناختی

دوره 18، شماره 72، اسفند 1402، صفحه 227-238

10.22034/jmpr.2024.17499

علی اصغر فرشی اقدم؛ منصور بیرامی؛ مصطفی زارعان؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 214-227

10.22034/jmpr.2022.13054

سمانه خالقی؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ سمیه تکلوی


اثربخشی آموزش فنون ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی

دوره 15، شماره 59، آذر 1399، صفحه 72-86

منصور بیرامی؛ شهرام واحدی؛ سیاوش شیخعلی زاده


روابط ساختاری سرمایه روان شناختی و امید به زندگی با میانجی­‌گری مولفه‌های کیفیت و رضایت از زندگی میانسالان

دوره 15، شماره 57، خرداد 1399، صفحه 181-202

غلامحیدر نیکخو؛ خلیل اسماعیل پور؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی


بررسی تطبیقی مؤلفه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم

دوره 14، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 41-55

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ خدیجه پورمحمود حاجیلاری؛ سمیه سعیدی دهاقانی


برازش روابط علی-ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه-گری خود-کنترلی

دوره 13، شماره 51، آذر 1397، صفحه 23-47

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم


بررسی روابط علّی - ساختاری بین شخصیت اسکیزوتایپی و نشانه‌های اختلال وسواسی - اجباری: نقش میانجی آمیختگی فکر - عمل

دوره 11، شماره 42، شهریور 1395، صفحه 133-155

ساناز کبیرنژاد؛ تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی


تأثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه‌های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری: رویکرد مدل‌یابی ‌معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، خرداد 1395، صفحه 15-36

زینب خانجانی؛ فرهاد محمدی؛ عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی


اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامه ‏PEGS در کاهش قلدری نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 39، آبان 1394، صفحه 1-23

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی‏ آذر؛ پروانه علائی


رابطه کنترل هیجانی با تعلل‌ورزی دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1394، صفحه 169-184

رحیم بدری؛ منصور بیرامی؛ شهرام واحدی؛ جواد عینی پور


مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاسگری (TWA) و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های یادگیری ترجیحی بر بازده‌های یادگیری و نگرش نسبت به علوم

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1393، صفحه 143-169

اسکندر فتحی آذر؛ منصور بیرامی؛ شهرام واحدی؛ وحیده عبدالهی عدلی انصار


اختلالات روانی نوجوانان و ویژگی‌های شخصیتی نابهنجار والدین: تحلیلی بر نقش شخصیت والدین در سلامت روانی فرزندان

دوره 7، شماره 27، آبان 1391، صفحه 1-22

عزیزه آبستر؛ زینب خانجانی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ منصور بیرامی