بررسی روابط علّی - ساختاری بین شخصیت اسکیزوتایپی و نشانه‌های اختلال وسواسی - اجباری: نقش میانجی آمیختگی فکر - عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی

2 استاد دانشگاه تبریز، گروه روان‌شناسی

3 استاد دانشگاه تبریز، گروه روان شناسی


عنوان مقاله [English]

Fitness of Structural Relation between Schizotypal Personality and Obsessive-compulsive Disorder Symptom: Mediating Role of Thought Action-fusion

نویسندگان [English]

  • S Kabirnezhad 1
  • T Hashemi 2
  • M Mahmood Aliloo 3
  • M Beyrami 3