بررسـی رابطه بین ریـشه‌های تحولی (شـیوه‌های فرزندپـروری) و طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی- طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش سبک­های فرزندپروری (ریشه­های تحولی) در پیش­بینی طرحواره­های ناسازگار اولیه در مدل طرحوار یانگ صورت گرفته است. به این منظور 235 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه تبریز به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب و دو پرسشنامه شیوه­های فرزندپروری یانگ و پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار یانگ را پر کردند. متغیرهای مورد نظر بر اساس چارچوب نظریه جفری یانگ مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل رگرسـیون نشان داد که شـیوه­های فرزنـدپروری در حوزه­های پنج­گانه به غیر از حوزه دیگر جهت­مندی پیش­بین ­خوبی برای طرحواره­های ناسازگار در دو حوزه بریدگی-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Parenting style and Early Maladaptive Schema in Disconnection–Rejection and Impaired Autonomy and Performance in Young Schema Model

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami
  • Ahmad Esmaeili
چکیده [English]

This investigation aims to study the parenting styles role on predicting early maladaptive schema in Young schema model. In this regard, 235 Tabriz university students (male and female) were randomly selected to fill in two questionnaires of young Parenting Inventory (YPI) and short form young schema.  The variables were studied based on Jeffrey Young theory frame work. Using the regression analysis the results showed that parenting styles is a good prediction for five fields, except other-directedness, maladaptive schemas in two fields of Disconnection-Rejection and Impaired autonomy and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive schema
  • Schema
  • Parenting styles