دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1398 
اعتبارسنجی و بومی‌سازی بسته مثبت‌نگر کومر و بررسی اثربخشی آن بر علائم سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 75-91

سوفیا خانقاهی؛ ایلناز سجادیان؛ مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست