دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آذر 1398 
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی

صفحه 139-158

رؤیا عباسی اصل؛ سهیلا هاشمی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان؛ عباس اکبری