اثربخشی توانبخشی‌شناختی پس از دارودرمانی بر حافظه فعال، انتقال توجه و علائم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی عمومی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Rehabilitation after Medication in Active Memory, Attention and Behavioral Symptoms in Children with ADHD in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamid Reza Seyedmohammadi 1
  • Parvin Ehteshamzadeh 2
  • Fariba Hafezi 2
  • Reza Pasha 3
  • Behnam Makvandi 2
1 Ph.D. Student General Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor, Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran, (Corresponding Author), Email: p_ehtesham85@yahoo.com
3 Ph.D, Associate Professor, Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran