نقش میانجیگری علائم روان‌شناختی در رابطه بین تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای درد با فاجعه‌سازی درد در افراد مبتلا به درد ستون فقرات

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران

2 گروه علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Psychological Symptoms in the Relationship between Resiliency and Coping Strategies Pain by Catastrophic Pain in People with Spinal Pain

نویسندگان [English]

  • Shervin Mohammadi 1
  • Sara Pashangh 1
  • Saeed Malilialzekradini 1
  • Mohammad Mahdi Hossinian Zakariya 2
  • Golam Reza Golmohammadi 3
1 Ph.D, Psychology, Karaj Azad University, Karaj, Iran
2 M.D, Medical Sciences, Tabriz Azad University, Tabriz, Iran
3 Ph.D, Psychology, Shahid Madani University, Tabriz, Iran