دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، شهریور 1399، صفحه 1-217 
نقش باور هراس و سرسختی روانشناختی در تمایل به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه ملایر

صفحه 186-204

هانیه کلانتری دهقی؛ علی ایمان زاده؛ نیان افراسیابی؛ فاطمه موسیوند