نویسنده = منصور بیرامی
بررسی ساخـتار عاملی ویرایش دوم آزمون هوش هیجانی مایر- سالوی -کاراسو با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391، صفحه 21-41

منصور بیرامی؛ منصور حرفه دوست؛ زهرا کرمی؛ پریسا فرنودیان


اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391، صفحه 127-156

تورج هاشمی؛ میر محمود میرنسب؛ رامین حبیبی کلیبر؛ اسکندر فتحی آذر؛ منصور بیرامی


مقایسه‌ی عوامل شخصیتی در بین دانش‌آموزان دختر پرخاشگر و غیرپرخاشگر

دوره 6، شماره 23، آبان 1390، صفحه 183-200

میرمحمود میرنسب؛ منصور بیرامی؛ بصیره زندکریمی


بررسی الگوهای الکتروآنسفالوگرافیک نیمکره‌های مغز در هم نوسانی باند تتا در طی تفکر همگرا و واگرا

دوره 6، شماره 22، مرداد 1390، صفحه 1-18

منصور بیرامی؛ مرتضی عندلیب کورایم؛ محمدعلی نظری


بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی تحول اخلاقی و میزان نوع دوستی

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1390، صفحه 61-76

منصور بیرامی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مجتبی صالحی حیدرآباد؛ مرتضی عندلیب کورایم


تأثیر سکس‌تراپی گروهی فمینیستی بر احقاق جنسی در زنان تحصیل کرده

دوره 5، شماره 19، آبان 1389، صفحه 159-175

علی‌محمد نظری؛ منصور بیرامی؛ فاطمه بای


اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری

دوره 5، شماره 18، مرداد 1389، صفحه 87-100

زلیخا قلی‌زاده؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ رضا رستمی؛ منصور بیرامی؛ حمید پورشریفی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 4، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 23-48

عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ خلیل اسماعیل پور


بررسی تأثیر تقلید حرکتی غیرگفتاری بر طول گفته‌ی کودکان 3 تا 9 ساله مبتلا به اوتیسم

دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1388، صفحه 103-115

سیدمجید رفیعی؛ منصور بیرامی؛ حسن عشایری؛ تورج هاشمی؛ پریچهر احمدی


مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ C و راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی

دوره 3، شماره 12، بهمن 1387، صفحه 17-39

منصور بیرامی؛ فاطمه نعمتی‌سوگلی‌تپه


بررسی حافظة خودسرگذشتی بیش‌کلی‌گرا و تأخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب

دوره 3، شماره 12، بهمن 1387، صفحه 123-138

تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ معصومه اسماعیلی؛ اکرم ارجی


بررسی میزان اثربخشی رویکرد تکلیف- فرآیند در درمان ناتوانی ویژه یادگیری ریاضی

دوره 3، شماره 10، مرداد 1387، صفحه 105-127

فرهاد محمدی؛ جهانگیر کرمی؛ منصور بیرامی


تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی (مدیریت خشم، جرأت‌آموزی، آرام‌سازی) بر افزایش جرأتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی، پس از پیوند بای پس عروق کرونر

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1387، صفحه 119-134

فاطمه نعمتی سوگلی تپه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی


بررسی حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختلال وسواسی ـ اجباری و شخصیت وسواسی ـ اجباری

دوره 2، شماره 6، مرداد 1386، صفحه 133-145

مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری