بررسی حافظة خودسرگذشتی بیش‌کلی‌گرا و تأخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی حافظه سرگذشتی بیش­کلی­گرا و تاخیر زمانی در بازیابی خاطرات، در افراد افسرده و مضطرب، می­پردازد. بدین منظور 10 فرد افسرده، 10 فرد مضطرب و 10 فرد سالم از بین دانشجویان دانشگاه تبریز که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها، پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، از آزمون بازخوانی از حافظه سرگذشتی، استفاده شد. برای تحلیل داده­های پژوهش، تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA)، برای مقایسة بیش­کلی­گرایی و تاخیر زمانی در 3 گروه افسرده، مضطرب و سالم و آزمون توکی برای مقایسه دو­به­دو به کار برده شد. همچنین از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) برای بررسی میزان یادآوری خاطرات مثبت و منفی در 3 گروه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیش­کلی­گرایی در حافظه سرگذشتی افراد افسرده بیشتر از افراد مضطرب و سالم است. همچنین تاخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده بیشتر از افراد مضطرب و سالم است. و افراد افسرده و مضطرب خاطرات منفی بیشتر و خاطرات مثبت کمتری را نسبت به افراد سالم یادآوری می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Overgeneral Autobiographical Memory and Latency in Memories Retrieval in Depressive and Anxious Individuals

نویسندگان [English]

  • Touraj Hashemi 1
  • Majid Mahmoud Aliloo 2
  • Mansour Bayrami 1
  • Masoumeh Esmaeeli 3
  • Akram Arji 4
چکیده [English]

The present study attempts to investigate overgeneral autobiographical memory and latency in memories retrieval in depression and anxious individuals. Along this aim, 10 depressive, 10 anxious and 10 normal individuals were selected among clients of Tabriz university counseling center .For measuring of variables, were used the Beck Anxiety Inventory (BAI) ,Beck Depression Inventory (BDI), retrieval of Autobiographical Memory Test (AMT). To compare the means of overgeneral, latency and rates of recall positive and negative memories among of depressive, anxious and normal individuals were used Analysis of Variance (ANOVA), the Tukeys test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). The results revealed that over general in autobiographical memory for depressive individuals is more than anxious and normal ones. In addition, latency in memories retrieval in depressive individuals is more than anxious and normal individuals. And depressive and anxious individuals recall more negative memories and less positive memories than normal individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autobiographical memory
  • Latency
  • depression
  • Anxiety