دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، مرداد 1388 

مقاله پژوهشی

بررسی تحول حافظه‌ی کاری در کودکان 7-5 ساله

صفحه 1-22

طاهره الهی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ رضا پورحسین


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

صفحه 23-48

عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ خلیل اسماعیل پور


بررسی رابطه‌ی بین جهت‌گیری مذهبی و سازگاری زناشویی

صفحه 49-62

سیدداوود حسینی نسب؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سکینه فتوحی بناب