کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر تاب‌آوری بیماران قلبی- عروقی پس از عمل جراحی قلب باز

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 21-30

10.22034/jmpr.2022.15084

الهام ایرانی؛ سعید موسوی پور؛ مرضیه السادات سجادی نژاد


مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و شناختی-رفتاری بر افسردگی، تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان مطلقه­ افسرده

دوره 15، شماره 57، خرداد 1399، صفحه 203-217

آرمان عزیزی؛ انور دست‌باز؛ صالح حسینی؛ محمدرضا عابدی


رابطه بین راهبردهای مقابله مذهبی و تاب‌آوری با رضایت زناشویی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1398، صفحه 317-331

شهروز نعمتی؛ علی ایمان‌زاده؛ ناصر فروهی؛ محمد مهدوی؛ حسین افشین


رابطه تاب‌آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان کم‌شنوا

دوره 10، شماره 38، مرداد 1394، صفحه 119-133

رضا رحیمی؛ مهناز علی اکبری دهکردی


بررسی تأثـیر درمان‌شناختی - رفتاری مـذهب‌محور بـر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زوجین

دوره 8، شماره 32، بهمن 1392، صفحه 189-203

زینب کاویانی؛ نجمه حمید؛ میرصلاح‌الدین عنایتی


رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدل آیزنک و تاب‌آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 8، شماره 30، مرداد 1392، صفحه 149-182

جهانگیر کرمی؛ علی زکی‌یی؛ مصطفی علیخانی؛ فرهاد محمدی