دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-270 

2. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی: نقش واسطه‌ای استحکام من

صفحه 21-47

محمدعلی بشارت؛ فهیمه تولائیان؛ محمدمهدی اسدی ساغندی


6. نقش ویژگی‌ شخصیتی روان‌رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمدی شغلی

صفحه 115-135

تقی زوار؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ منصور رادمنش؛ شلر پارسا؛ جعفر مهدی‌زاده


7. نقش احساس تنهایی ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی در اعتیاد به فیس‌بوک

صفحه 137-158

کبری کریم‌پور؛ کیومرث نجفی؛ طیبه یگانه؛ جعفر حسنی