دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1395، صفحه 1-200 
مقایسه اثربخشی آموزش روش‌های ذهن‌آگاهی و کمک‌خواهی بر استرس تحصیلی

صفحه 105-124

پروین زارعی؛ اسماعیل سعد‌ی‌پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان


رابطه بین تفکر سازنده و مخرب با فعالیت دستگاه ایمنی بدن

صفحه 157-178

عذرا غفاری؛ لیلا پیردل؛ مهناز جویانی؛ فاطمه شاطریان محمدی