دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آبان 1387 

مقاله پژوهشی

1. تآثیر خودآموزی کلامی بر بهبود علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال سلوک

صفحه 1-17

علی اقبالی؛ تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو


3. بررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت‌های مطالعه در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان

صفحه 37-60

ناصر صبحی قراملکی؛ کاظم رسولزاده طباطبایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی