دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آبان 1387 
بررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت‌های مطالعه در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان

صفحه 37-60

ناصر صبحی قراملکی؛ کاظم رسولزاده طباطبایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی