دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آبان 1389 

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی حافظه‌ی بصری و کلامی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه با کودکان سالم

صفحه 1-23

جلیل باباپور خیرالدین؛ عیسی حکمتی؛ محسن سودمند