دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، مرداد 1389 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه‌ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد

صفحه 1-29

حسین اشرفی‌سلطان‌احمدی؛ احد مهرمند؛ علیرضا غلامیان؛ بهاره عزیزی‌نژاد


بررسی اثر حافظه‌ی فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر

صفحه 51-69

سعید طولابی؛ حسن اسدزاده؛ علیرضا مرادی؛ محمد نقی فراهانی؛ امید شکری


رابطه‌ی بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان

صفحه 71-86

احمد علیپور؛ تورج هاشمی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ فهیمه طوسی


اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری

صفحه 87-100

زلیخا قلی‌زاده؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ رضا رستمی؛ منصور بیرامی؛ حمید پورشریفی