کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ـ3

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 135-162

مریم چگینی؛ علی دلاور؛ بنفشه غرایی


3. ساختار عاملی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ- فرم 232 سؤالی در یک نمونه‌ی غیربالینی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 227-246

لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ کیت دابسون؛ رضا مولودی؛ کاوه ضیایی


4. بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 4، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 23-48

عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ خلیل اسماعیل پور