دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، مرداد 1394 

مقاله پژوهشی

رابطه ناگویی هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی دبیران زن

صفحه 1-20

زینب بابای خاکیان؛ جهانگیر کرمی؛ علیرضا رشیدی


تأثیر محرک استرس‌زا بر فشار خون و ضربان قلب بیماران عروق کرونری در مقایسه با افراد سالم بر اساس سطوح هیجان‌خواهی

صفحه 149-165

حسن صبوری مقدم؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ داود عزتی؛ ناصر اصلان آبادی؛ رامین فروغی اصل؛ بابک صادقی؛ بهزاد شالچی


اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تداوم رفتارهای مراقبتی در مادران کودکان دچار بیماری‌های مزمن

صفحه 187-201

تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ لیلا راستگار فرج‌زاده؛ زینب خانجانی؛ نعیمه ماشینچی عباسی