دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، شهریور 1397 
اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان‌شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 45-65

نسرین ارشدی؛ سارا آزادی؛ سودابه بساک‌نژاد؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی


الگوی ساختاری- جنسیتی برای روابط بین معنا در زندگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی

صفحه 153-173

سیدولی‌اله موسوی؛ آمنه پورشریف؛ سجاد رضائی؛ رضا قاسمی جوبنه


برسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن‌خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده

صفحه 175-197

فرزانه میکاییلی منیع؛ کریم بابایی نادینلویی؛ عزت‌الله احمدی؛ علی عیسی‌زادگان؛ مجید صفاری‌نیا