دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1396 
مقایسه مردان کرونری سـیگاری و غیرسیگاری بر اساس سـیستم‌های مغزی - رفتاری

صفحه 97-109

حسین نامدار؛ حسین ساطع؛ محمدرضا تابان صادقی؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ داود عزتی؛ معصومه حکیمی


کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی و عادی

صفحه 153-166

شهروز نعمتی؛ باقر غباری بناب؛ فرزانه معتمدی؛ شهرزاد بخشی‌زاده؛ محمدپارسا عزیزی؛ ابوالفضل رشیدی احمدآباد؛ سوگند قاسم زاده نساجی