دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، مرداد 1386 

مقاله پژوهشی

هنجاریابی مجدد مقیاس میزان، منابع و علائم استرس معلمان کایر یاکو و ساتکلیف (TSS)

صفحه 1-32

مجتبی حبیبی عسگر آباد؛ محمدعلی بشارت؛ زهرا فدایی


نقش برون‌گرایی، روان‌آزردگی‌گرایی و خلق مثبت و منفی در پردازش اطلاعات هیجانی

صفحه 53-81

پروین رفیعی‌نیا؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی


بررسی حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختلال وسواسی ـ اجباری و شخصیت وسواسی ـ اجباری

صفحه 133-145

مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری