دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آبان 1390 

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی سیستم‌های مغزی ـ رفتاری افراد سیگاری و غیرسیگاری

صفحه 1-14

جلیل باباپور‌خیرالدین؛ رحیم داداش‌زاده؛ فهیمه طوسی