دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهمن 1390 

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی

صفحه 1-18

جلیل باباپور خیرالدین؛ محمدعلی نظری؛ لیلا رشیدزاده


بررسی اختلالات شخصیت در بزهکاران و افراد عادی

صفحه 59-75

زینب خانجانی؛ ژیلا ارغوانیان؛ هوشنگ مهدویان


بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان‌های معنوی ـ مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی

صفحه 117-136

سمانه غفوری؛ حسین حسن‌آبادی؛ بهروز مهرام؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی


عملکرد بیماران مبتلاء به ایدز در کارکردهای اجرایی

صفحه 153-173

علیرضا مرادی؛ حسین جباری؛ علی‌محمد میرآقایی؛ هادی پرهون