کلیدواژه‌ها = خودکشی
نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان، مشکلات بین فردی، و تنبیه خود در رابطۀ خودزنی غیرکشنده با خودکشی

دوره 18، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 283-294

10.22034/jmpr.2023.16506

فاطمه وحدت نیا؛ فریدون یاریاری؛ حمید خانی پور؛ مهناز شاهقلیان


رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدل آیزنک و تاب‌آوری با نگرش به خودکشی در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 8، شماره 30، مرداد 1392، صفحه 149-182

جهانگیر کرمی؛ علی زکی‌یی؛ مصطفی علیخانی؛ فرهاد محمدی