کمک‌طلبی دانش‌آموزان در جریان حل مسأله ریاضی: تأثیر رجحان‌های هدفی و شرایط هدفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر به این منظور طراحی شد تا نقش اصلی و تعاملی رجحان­های هدفی با  شرایط هدفی (عملکردی و تبحری) بر رفتار کمک­طلبی دانش­آموزان در جریان حل مسأله ریاضی بررسی شود. برای این منظور200 دانش­آموز پسر پایه سوم راهنمایی به روش تصادفی انتخاب شدند. این دانش­آموزان که از لحاظ توانایی در حل مسأله ریاضی به سه مقوله ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شده بودند با مطالعة دو سناریو، درجه رجحان خود نسبت به دو ساختار تبحری و عملکردی را تعیین کردند و سپس در شرایط عملکردی یا تبحری به حل 6 مسأله دشـوار ریاضـی پرداخـتند. نـتایج نشان داد که: 1ـ دانش آموزان در شرایط تبحری در مـقایسه با شرایط عملکردی، بیشتر اقدام به کمک­طلبی مـی­کنند. 2ـ معلوم شد که دانش­آموزان دارای توانایـی بـالا، از راهبـردهای کارآمـدتر کمـک­طلـبی (اشـاره خـواستن) اسـتفاده مـی­کـنند. 3ـ دانش­آموزان دارای رجحان عملکردی، در شرایط تبحری (در مقایسه با همسالان مشابه خود در شرایط عملکردی) بیشتر به دنبال تأیید برمی­آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students, Help-seeking during Problem-solving: Influences of Goal Preferences and Goal Structures

نویسندگان [English]

  • Majid Pakdaman 1
  • Valiollah Farzad 2
  • Zohreh Sarmad 3
  • Ali Khanzadeh 4
چکیده [English]

This study aimed to examine influences of students, goal preferences and goal structures on their help-seeking during mathematic problem solving. Two hundred boy students in 8th grade randomly were selected. These students were low, median or high in ability mathematic problem solving. They scored two scenarios about mastery or performance hypothetical classrooms. Then, they solved 6 difficult mathematic problems under mastery or performance conditions. The results showed that: 1) Students in mastery condition, seek more help than those in performance condition. Moreover, the low ability students in performance condition asked less questions than similar peers in mastery condition. This result is in agreement with vulnerability hypothesis and shows that the influence of goal structures depends on students, ability level. 2) It revealed that students with high ability followed the more efficiency strategies (hints) than those with low ability. Furthermore, in mastery condition (but not in performance condition) students with low ability, look more at answer sheets than those with high ability. Also low ability group in mastery condition (than those in performance condition) look more at the answer sheets. The evidence is in agreement with vulnerability hypothesis and it is evident that the effect of goal structures depends on students, ability in doing tasks. 3) The students have performance preferences, in mastery condition (than similar peers in performance condition) asked more confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self- regulated learning
  • learning strategies
  • academic help- seeking
  • goal preferences
  • goal structures