اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه‌حل‌مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار و هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Meta-cognitive Therapy and Solution-focuced Therapy in Marital Satisfaction among Women with Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • Arman Azizi 1
  • Ahmad Amani 2
  • Azad Ghorbani 3
  • Farook Mohammadi 3
  • Fatemeh Shojai Vazhnani 4