رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Relationship between Dimensions of Family Communication, Pattern Emotional Intelligence, Academic Self-efficacy and Test Anxiety in First Grad High School Male Students

نویسندگان [English]

  • S. Hashemi
  • A. Akbari
  • R. Abbasi Asl