مطالعة عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی برخی از عوامل تأثیرگذار برانگیزش تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی پرداخته است. جامعة آماری پژوهش 4000 دانش­آ­موز دبیرستانی است که از طریق روش نمونه­گیری چند مرحله­ای تصادفی از بین دانش­آموزان ده استان کشور انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان مـی­دهد که متغیرهای خودپنـداره تحصیلی، نـگرش دانش­آموز به ادامة تحصیل و پاداش­های اجتماعی بهترین پیش­بینی­کننده­های انگیزش تحصیلی درونی دانش­آموزان می­باشند و متغیرهای خودپنداره تحصیلی، پاداش­های اجتماعی و نگرش دانش­آموز به ادامه تحصیل بهتر توانسته­اند انگیزش تحصیلی بیرونی دانش­آموزان را تبیین کنند، همچنین نگرش دانش­آموز به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همسالان در پیش­بینی بی­انگیزگی تحصیلی دانش­آموزان تعیین­کننده­تر بوده­اند. متغیرهای اشاره شده در کنار سایر متغیرها به ترتیب توانسته­اند 35% (2R) انگیزش درونی و 34% (2R) انگیزش تحصیلی بیرونی و 33% (2R) از بی­انگیزگی تحصیلی دانش­آموزان را تبیین نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Academic Motivation in High School Students

نویسندگان [English]

 • Javad KAVOUSIAAN 1
 • Mohammadnaghi FARAHANI 2
 • Parvin Kadivar 2
 • Abbas Hooman 2
 • Mehnaz SHAHRARAY 2
 • Valiollah FARZAD 2
چکیده [English]

The current study examines some effective variables on academic motivation through male/female high school students. The population of this study was all high school students in the country. The sample consisted of 4000 students, which were randomly selected. The analysis of regression showed that academic self-concept and attitude toward enrolling university and social rewards are the best predictors of the academic intrinsic motivation. The three factors and other factors totally explained 35% of the total variance. Also academic self-concept, social rewards and attitude toward enrolling university are the predictors of academic extrinsic motivation. The three factors and other factors totally explained 34% of the total variance. Attitude toward school and enrolling university and interaction with peers the best predictors of academic motivation. The three factors and other factors totally explained 33% of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic motivation
 • self-concept
 • family self-concept
 • parent disputes
 • parents interventions in students affairs
 • attitude toward enrolling school and university
 • interaction with peers
 • class climates