مطالعة تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر شیوه‌های مقابله با فشار روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت­های هوش هیجانی بر شیوه های مقابله با فشارروانی در نوجوانان شهرستان ارومیه بود. 95 دانش آموز (47 دختر و 48 پسر) کلاس دوم دبیرستان در این پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابتدا آزمون پارکرـ اندلر برای چهار گروه (دو گروه آزمایش و دو گروه گواه) اجرا شد، سپس گروه­های آزمایش در کلاس­های آموزش مهارت­های هوش هیجانی شرکت کردند. این کلاس­ها در 16 جلسه به مدت یک و نیم ساعت برگزار شدند. مهارت­هایی که برای جلسات آموزش در نظر گرفته شد عبارت بودند از: مهارت خودآگاهی، شناخت افکار منفی و مهارت متوقف کردن آنها، فشار روانی و شیوه­های مقابله با آنها، ابراز وجود، همدلی، ارتباط صحیح، مهارت حل مسأله و تصمیم­گیری. بعد از اتمام آموزش مجددا آزمون پارکر ـ اندلر برای چهار گروه آزمایش و گواه اجرا گردید. برای تحلیل داده­های پژوهش، شاخص­ها و روش­های آماری، مانند، میانگین، انحراف معیار وآزمون t برای گروه های مستقل بکار گرفته شد.نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های هوش هیجانی در گروه مسأله­مدار پسران و گروه اجتنابی و هیجان­مدار دختران تاثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Instruction of Emotional Intelligence Skills on Coping Strategies

نویسنده [English]

  • Firozeh Sepehrian
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of instruction of emotional intelligence skills on coping strategies. 95 high school students (47 girls, 48 boys) participated in this study who were divided into experimental and control groups. First, The Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) was administrated to 4 groups (2 experimental & 2 Control groups), then experimental groups participated in emotional intelligence skills class for 16 sessions of 1/30 hours.
The instructed skills included: self awareness skill, negative thought and stop skills, stress and coping strategies, self assertive, empathy, positive relationship,  problem-solving and decision  skills.
Finally, The data were analyzed using: mean, standard deviation and t–test. The result of this study showed that there was a significant difference between problem-focused group in boys and emotion-focused groups in girls. It was suggested that emotional intelligence skills instruction can be are useful for adolescents but this process should be persistent and organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • coping strategies
  • instruction of emotional Intelligence