بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزّت نفس، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (دبیرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 استاد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روانشناسی  99  دانش‌آموز از بین دبیرستان‌های پسرانه این شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب شد. پس از همتاسازی آزمودنی‌ها یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به‌عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه بعد از همتاسازی دانش‌آموزان دو گروه، به 20 نفر در هر کلاس رسید. روش تدریس یادگیری مشارکتی به مدت یک نیمسال تحصیلی در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل به شیوه سنتی آموزش دید.  نتایج مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبتی گذاشت اما چنین تاثیری برعزت نفس دانش­آموزان مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooperative Learning on Self-esteem, Social Skills, and Educational Function of High-schoo. Students

نویسندگان [English]

  • Fereydon Yaryari 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Mohammad Mirzakhani 3
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of cooperative learning method on junior high school student's self-esteem, social skills and his academic performance in the course of psychology. The research population was junior high school including 99 male. Students two high school in the town (Mahneshan) were selected randomly as the research sample in which one class was considered as the experimental group and another one as the control group.
The students were matched and then administration of the pretest was done.  The treatments were introduced during the firs term-time followed by another test (the post test).                                            
 The results were in the favor of the experimental group indicating that teaching through the cooperative Learning method has a positive effect on social skills and academic performance of the sample. However there was no effect of the treatment on students self steem.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • Socail skills
  • Self-Esteem
  • Academic Perrormance