نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای طرحواره­های ناسازگار اولیه بین سبک­های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه B انجام شد. تعداد 177 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه­های شهرستان یزد با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای تصادفی، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه­های طرحواره یانگ (فرم کوتاه)، سبک فرزندپروری یانگ و پرسشنامه چندمحوری میلون 3 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و به منظور بررسی نقش واسطه­ای طرحواره­های ناسازگار اولیه از روش تحلیل میانجی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که حوزه طرد و بریدگی نقش واسطه­ای را بین سبک فرزندپروری ادراک شده والدین طردکننده و صفات شخصیتی خوشه B ایفا می­کند. حوزه خودگردانی و عملکرد مختل نقش واسطه­ای را بین هر دو سبک فرزندپروری ادراک شده والدین بیش کنترل­گر و هم­چنین والدین بازدارنده و تنبیه­گر و صفات شخصیتی خوشه B ایفا می­کند و حوزه­های طرد و بریدگی و خودگردانی و عملکرد مختل هر دو نقش واسطه­ای را بین سبک فرزندپروری ادراک شده والدین سهل­انگار و آشفته و صفات شخصیتی خوشه  Bایفا می­کنند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر ایفای نقش واسطه­ای توسط طرحواره­های ناسازگار اولیه بین سبک­های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه B بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation of Early Maladaptive Schemas between Perception of Parental Rearing Style and Personality Traits of Cluster B

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karimi Zarchi 1
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Jamal Shams 3
چکیده [English]

This research aimed at analyzing the mediative role of early maladaptive schemata between perception of parental rearing style and personality traits of cluster B. For this purpose, a group of 177 undergraduates from various universities in Yazd, were selected through random multi-stage cluster sampling and we studied these students using Schema Questionnaire Short Form (SQ-SF), Young parenting inventory and Millon clinical multiaxial inventory-III. Pearson Correlation Coefficient was also used to scrutinize the relationship between the variables, and a mediative analytical approach was employed to examine the mediative role of early maladaptive schemata. The findings depicted that disconnection and rejection domain had a mediative role between the perceived rearing style of rejective parents and personality traits of cluster B. On the other hand, impaired autonomy and performance domain had a mediative role between the perceived rearing style of both extremely severe and preventive, disciplinary parents and the personality traits of cluster B and finally both of the so-called disconnection, rejection and impaired autonomy and performance domains had a mediative role between the perceived rearing style of inconsiderate, perplexed parents and the personality traits of cluster B. The outcome of this research testifies to the meditative role of early maladaptive schemata between perceptions of parental rearing style and personality traits of cluster B.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived rearing style
  • Early maladaptive schemata
  • Personality traits of cluster B