رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک‌طلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت­گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک­طلبی تحصیلی بود. شرکت­کنندگان 101 دانش­آموز دختر پایه اول دبیرستان از شهرستان یاسوج بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه جهت­گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور، پرسشنامه رفتار کمک­طلبی ریان و پنتریچ و پرسشنامه کمرویی استنفورد را تکمیل کردند. داده­ها با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که کمرویی و جهت­گیری اجتناب از عملکرد به­طور معنادار اجتناب از کمک­طلبی را پیش­بینی می­کردند. نتایج حاکی از اهمیّت توجه به متغیرهای انگیزشی ـ اجتماعی (جهت­گیری هدف پیشرفت) و شخصیتی (کمرویی) در رفتار اجتناب از کمک­طلبی تحصیلی بود. تلویحات نظری یافته­ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Achievement Goal Orientation and Shyness with Avoidance of Help-Seeking

نویسندگان [English]

  • Kobra Akhlaghi Nia 1
  • Siavosh Talea Pasand 2
  • Imanollah Bighdeli 2
چکیده [English]

Aim of this study was to investigate association of achievement goal orientation and shyness with avoidance help of seeking. Participants were 101 female students in grade 9 in Yasuj. They were selected by random sampling method. They completed Elliot and Mcgregor’ achievement goal orientation questionnaire, Ryan and Pintrich’ help seeking behavior questionnaire and Stanford shyness questionnaire. Data was analyzed by the multiple regressions. Results showed that the avoidance of help seeking was predicted by shyness and avoidance performance orientation significantly. Findings reveal of the implied important role of motivational-social variables (achievement goal orientation) and personality (shyness) in explaining academic avoidance help seeking behavior. Theoretical implications are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement goal orientation
  • Shyness, Avoidance help seeking