نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه­های شخصیت مرزی بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن،300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس شخصیت مرزی و برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده­ها نشان داد که راهبرد سرزنش دیگران به­طور مثبت و راهبردهای دیدگاه­گیری، برنامه­ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، سرزنش خود و تمرکز مجدد مثبت به­صورت منفی، تغییرات نشانه­های شخصیت مرزی را پیش­بینی می­کنند. این یافته­ها تلویحات عملی در پیشگیری از تشدید علایم این اختلال و نیز مداخلات بالینی داشته که به­طور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Symptoms of Borderline Personality

نویسندگان [English]

  • Touraj Hashemi
  • Nasim Abdollahi
  • Majid Mahmoodalilo
  • Naeimeh Mashinchi
چکیده [English]

The present study aimed to determine the role of cognitive emotion regulation strategies in borderline personality symptoms. It was conducted with a correlation method. Therefore, using random sampling, 300 students were selected from University of Tabriz. They were assessed by Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and borderline personality scale. Data were analyzed by path analysis. Results showed that other-blame could positively predict variances of borderline personality. Besides, perspective taking, refocus on planning, positive reappraisal, self-blame, as well as positive refocusing could negatively predict changes of borderline personality. These findings have applied implications in the prevention of symptoms of the disorder, which have been comprehensively discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality
  • Self-blame
  • Other-blame
  • Rumination
  • Perspective taking