رابطه ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله‌ای و استرس ادراک شده با کیفیت زندگی بیماران سرطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان راهبردهای مقابله­ای، ذهن آگاهی و استرس ادراک شده با کیفیت زندگی بیماران سرطانی بود. در این راستا،134 (61 زن و73 مرد) بیمار سرطانی سرپایی و بستری در بیمارستان­های شهرتبریز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه استرس ادراک شده (کوهن و دیگران، 1983)، پرسشنامه فرم کوتاه شده مقابله با موقعیت­های استرس­زا، پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی بیماران سرطانی و پرسشنامه ذهن آگاهی، توجه، هوشیاری (براون و ریان، 2003) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله مساله­مدار و هیجان­مدار قادرند کیفیت زندگی بیماران سرطانی را پیش­بینی کنند، در حالی که در مورد متغیر استرس ادراک شده مبتنی بر یافته­ها، می­توان بیان داشت، افراد ذهن آگاه، موقعیت­های تهدیدآمیز زندگی را با استرس کمتری ارزیابی کرده و از راهبردهای سازگارانه­تری در برخورد با شرایط استرس­زا استفاده می­کنند، به­ویژه از راهبردهای اجتنابی کمتر استفاده می­کنند. یافته­های این مطالعه پیشنهاد می­کند که استفاده از روش­های افزایش ذهن آگاهی و آموزش راهبردهای مقابله سازگارانه می­تواند موجب ارتقاء ارزیابی مثبت از شرایط استرس­زا و سرانجام افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Mindfulness, Coping and Perceived Stress with Quality of Life in Cancer Patient

نویسندگان [English]

  • Neda Nejad ahmadi
  • Alireza Moradi
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between coping strategies, mindfulness and perceived stress and quality of life in patients with cancer.
Therefore, using convenience sampling, 134 patients with cancer female, 73 male were selected from Tabriz hospitals. They were assessed by personal Information File, Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen et al, 1983) Short Form of Coping Inventory for Stress Situation (CISS), Cancer Quality of Life Questionnaire (QLQ-C36) and Mindfulness Attention and Awareness Scale (Brown & Ryan, 2003). Data were analyzed by stepwise regression method, Findings showed that mindfulness and problem solving coping as well as emotional coping could predict cancer patients’ quality of life, however perceived stress could not.
Consequently, it could be suggested that mindful individuals evaluate stressful events with less stress and use more adaptive coping strategies in stressful situations especially they apply less avoidance strategies. Therefore, the application of mindfulness procedures enhancement and learning more adaptive coping strategies cold result in the enhancement of positive evaluation of stressful situations and lead to the improvement of cancer patients’ quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Quality of life
  • coping strategies
  • Perceived stress
  • Mindfulness