نقش تشخیصی نقص در تنظیم هیجانی، ذهن‌آگاهی و خوددوست‌داری در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و زنان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اختلال اضطراب فراگیر، یکی از اختلالات شایع روانپزشکی می­باشد. در سال­های اخیر الگوهای زیادی در تبیین سبب­شناسی این اختلال پیشنهاد شده که هر کدام از آن­ها در قالب متغیرهای خود به تبیین این اختلال پرداخته­اند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست­داری در زنان مبتلا به این اختلال و افراد عادی بود. بدین منظور 30 نفر (15 زن مبتلا به GAD و 15 زن سالم) به­صورت در دسترس انتخاب و مقیاس 7 سوالی اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)، پرسشنامه تنظیم هیجانی شناختی (CERQ)، مقیاس آگاهی از توجه ذهن­آگاهانه (MAAS) و مقیاس خوددوست­داری (SCS) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که میانگین سرزنش خود و فاجعه­آمیزپنداری، جداسازی، و بیش ارزشیابی در زنان دارای اضطراب فراگیر بیشتر از زنان عادی است و میانگین پذیرش، مثبت­نگری، شفقت همگانی و ذهن­آگاهی و مهربانی با خود در زنان عادی بالاتر از زنان دارای اضطراب فراگیر است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که سه متغیر نقص در تنظیم هیجانی، ذهن­آگاهی و خوددوست­داری می­تواند به­عنوان متغیرهای تشخیصی برای ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر عمل نمایند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که سه متغیر فوق می­توانند به درستی دو گروه بیمار و سالم را از یکدیگر متمایزکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminant Role of Emotion Dysregulation, Mindfulness and Self-compassion in Women with Anxiety Disorder and Normal Group

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Momeni 1
  • Shahriar Shahidi 2
  • Fereshteh Motabi 2
  • Mahmood Heidari 2
چکیده [English]

Generalized anxiety disorder is a common psychiatric disorder. In recent years, several models have been proposed to explain the etiology of GAD, each of them have explained based on specific variables. The present study aimed to consider the discriminantrole of emotion dysregulation, mindfulness, and self-compassion in women with generalized anxiety disorder and normal ones. Therefore, using convenience sampling, 30 subjects (15GAD, 15 normal) were selected. They completed Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), Cognitive Emotion Regulation. Questionnaires (CERQ), and Mindfulness based Attention Awareness Scale (MAAS), and Self-Compassion Scales SCS). Results showed that in women with GAD, the mean of self-blame and catastrophizing isolation, and over-identification were higher than normal ones. Also in healthy women, the mean of acceptance, positive-refocusing, common humanity as well as mindfulness and self-compassion were higher than GAD one. Results of discriminantanalysis revealed that emotion regulation, mindfulness, and self-compassion could be discriminantvariables in the prediction of generalized anxiety disorder. Consequently, these variables could accurately differentiate people with GAD and normal ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized anxiety disorder
  • Emotion dysregulation
  • Mindfulness
  • Self-compassion, Women