دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل رفتار درمانی دیالکتیک، براضطراب، افسردگی و خشم همسران جانبازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

عبدالرحمن عباس پور؛ رحیم بدری گرگری؛ مرضیه علیوندی وفا


3. طراحی برنامه آموزشی ضد قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش رفتارهای قلدری دانش آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب


4. اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ سمیه تکلوی؛ سمانه خالقی


5. 1 بررسی نقش جو خانوادگی در پیش بینی بد تنظیمی هیجانی زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

ساغر مهرآرا


6. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

لیلا شهابی فام؛ حسین لطفی نیا


7. بررسی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر انسجام، ابرازگری و تعارض درون خانواده والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

پناه علی حسین زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ زینب خانجانی؛ سیدداوود حسینی نسب


8. بررسی مدل شناختی راپی و هیمبرگ در تبیین کمرویی با کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

محمدجواد رنجبر؛ فائزه غلامی؛ عباس ابوالقاسمی


9. اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن شناختی و عاطفی بر بهبود همدلی سرد و گرم در کودکان قربانی کودک آزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

شهره رضازاده؛ تورج هاشمی


10. اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مینا پژمان فرد؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی


11. اثربخشی آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ جواد مصرآبادی؛ لادن واقف


12. بررسی نقش واسطه ای وسواس و عدم تحمل ابهام در پیش بینی اضطراب کرونا براساس باورهای فراشناختی افراد در شیوع ویروس کووید -19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

روشنک خدابخش پیرکلائی


13. پیش بینی خردمندی بر اساس مولفه های تجارب دانشگاهی با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

حسین کاویان فر؛ فرشته باعزت؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب اله نادری


14. بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر ناگویی خلقی و سرکوبگری هیجانی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

علی قره داغی


15. مقایسه اثربخشی روان درمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری بر علایم وسواسی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

محمود نجفی؛ سمیه علی مددی؛ محمدرضا محمدی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ مریم سلمانیان


16. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

زهرا صاحبی؛ سید داوود حسینی نسب؛ علی نقی اقدسی


17. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیستم های مغزی- رفتاری و تنظیم هیجانی معتادان مواد افیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

نعیمه محب؛ بلاش قوی پنجه؛ خلیل اسماعیل پور؛ رضا عبدی


18. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

احد روحانی مجد


19. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ترس از ازدواج در دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

خلیل اسماعیل پور؛ سعیده نورمحمدی اهری


20. مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی (ESCQ) در یک گروه غیر بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

سما سادات؛ شهرام واحدی


21. نقش تجربه زیسته روان زخم در کودکی و خودتخریب گری بر پندار خودکشی: اثر واسطه ای فرونشانی عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

رسول حشمتی؛ منصور بیرامی؛ حسین نوروزی


22. اثربخشی آموزش پروتکل جامع یوگا بر توجه انتخابی، بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان دارای نشانگان نقص توجه بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

اشرف کرمی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا


24. پیش بینی قلدری دانش آموزان متوسطه: نقش خودکنترلی و فرصت های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نرگس پورطالب؛ رحیم بدری گرگری


25. کاهش اضطراب امتحان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: پژوهشی مداخله‌ای در حوزه اختلال یادگیری ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

شهروز نعمتی؛ نرگس پورطالب؛ هدیه قاسمی


26. نقش میانجی ذهنی ‏سازی در رابطه بین حساسیت به تقویت و شخصیت خودشیفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سمیه جاویدفر


27. اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی هیجانی و ابراز وجود دانش‏‏‏ آموزان پسر قربانی قلدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

اسداله صحتی؛ مرضیه علیوندی وفا؛ داود حسینی نسب


28. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خوش‌بینی و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به موکوپلی‌ساکارید نوع یک (سندرم هولر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سارا آزادی؛ فاطمه هاشمی نسب؛ رویا قائمی


29. اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کاهش قلدری دانش‌آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سید عدنان حسینی؛ رحیم بدری گرگری


30. مقایسه اثربخشی رویکرد نظریه انتخاب و رویکرد پذیرش و تعهد بر ابعاد پردازش هیجانی، تصویر بدنی و نمایه توده چربی بدن (FMI) در زنان دچار اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

مهسا قربانی؛ عزت الله کردمیرزا نیکوزاده؛ احمد علی پور


31. بررسی اثربخشی اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو؛ محمدعلی نظری؛ الناز موسی نژاد جدی


32. مدلسازی معادله ساختاری سازمان شخصیت مرزی و روابط موضوعی: بررسی نقش واسطه-ای مکانیزم های دفاعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

فائزه ناصح جهقی؛ حسن میرزا حسینی؛ نادر منیرپور


33. تبیین نشانگان پیش از قاعدگی بر اساس ویژگی شخصیتی نوع D و بد تنظیمی هورمونی با میانجی‌گری سبک زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

اندیشه سعادتمند؛ محسن جدیدی؛ طهمورث آقاجانی


34. بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و تعارضات زناشویی با واسطه دیدگاه فهمی زوجی و ترس از صمیمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

مرضیه حسن زاده؛ مهدی سمواتی