دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سازگاری زناشویی،تمایز یافتگی عاطفی و صمیمیت زوجین دارای طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/jmpr.2023.16930

رباب بشارت قراملکی؛ امیر پناه علی؛ داود حسینی نسب


اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مینا پژمان فرد؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی


اثربخشی آموزش پروتکل جامع یوگا بر توجه انتخابی، بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان دارای نشانگان نقص توجه بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/jmpr.2023.13469

اشرف کرمی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا


پیش بینی قلدری دانش آموزان متوسطه: نقش خودکنترلی و فرصت های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نرگس پورطالب؛ رحیم بدری گرگری


اثربخشی زوج‌ درمانی رفتاری-هیجانی–عقلانی بر باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

سکینه عباسی بورندرق؛ معصومه آزموده؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید داوود حسینی نسب


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت و درمان شناختی– رفتاری بر اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jmpr.2023.54827.5379

علی پورروستا؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22034/jmpr.2023.54269.5280

آلاله عاشوری؛ رضا پاشا؛ حسن احدی؛ فریبا حافظی؛ بهنام مکوندی


تدوین بسته درمانی تلفیقی رویکرد بوئن و روایت درمانی بر اساس روابط خانوادگی و بررسی اثربخشی آن بر تمایزیافتگی زوجین متعارض

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/jmpr.2023.56289.5549

شیرین ربانی؛ محمدمسعود دیاریان؛ فهیمه نامدارپور


مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر هیجانات مثبت یادگیری فراگیران پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/jmpr.2023.54943.5375

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثربخشی آموزش شفقت به خود بر اسناد شخصی و بهزیستی هیجانی مادران دارای کودکان استثنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22034/jmpr.2022.54179.5267

زهرا احمدی کاظم آبادی؛ فریبرز درتاج رابری؛ حسن احدی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودتنظیم‌گری هیجانی و تبعیت از درمان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22034/jmpr.2023.16651

اعظم عاشوری؛ حمزه احمدیان؛ شهرام همایونفر


اثربخشی طرحواره درمانی بر تحریک پذیری و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/jmpr.2023.16764

سایه ناز صنیعی آباده؛ ایلناز سجادیان؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی


اثربخشی درمان هیجان مدار بر همجوشی شناختی و خودتنظیمی هیجانی همسران جانبازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/jmpr.2023.56106.5526

معصومه رجایی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی زاده


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری و خودمراقبتی در افراد دارای بیماری قلبی عروقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/jmpr.2023.16771

مجید امیری؛ حسن خوش اخلاق؛ پریناز سادات سجادیان؛ حسن رضایی جمالویی


مقایسه اثربخشی رژیم درمانی همراه با ورزش و اثر تلفیقی آن با گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر نشانگان خوردن شبانه افراد مبتلا به چاقی با اختلال پرخوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jmpr.2023.56671.5596

میرجواد چهراقی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ علی رضا شکرگزار؛ مریم ابوالحسنی؛ محمدآرش رمضانی


نقش واسطه‌ای بدتنظیمی هیجانی در ارتباط سوء رفتار هیجانی و نشانه‌های اختلال‌های هیجانی در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jmpr.2023.54538.5324

هاله شابیک؛ پروانه محمدخانی؛ پروین کدیور