دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی برنامه آموزشی ضد قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش رفتارهای قلدری دانش آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب


بررسی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر انسجام، ابرازگری و تعارض درون خانواده والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

پناه علی حسین زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ زینب خانجانی؛ سیدداوود حسینی نسب


اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن شناختی و عاطفی بر بهبود همدلی سرد و گرم در کودکان قربانی کودک آزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

شهره رضازاده؛ تورج هاشمی


اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مینا پژمان فرد؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی


بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر ناگویی خلقی و سرکوبگری هیجانی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

علی قره داغی


اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیستم های مغزی- رفتاری و تنظیم هیجانی معتادان مواد افیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

نعیمه محب؛ بلاش قوی پنجه؛ خلیل اسماعیل پور؛ رضا عبدی


نقش تجربه زیسته روان زخم در کودکی و خودتخریب گری بر پندار خودکشی: اثر واسطه ای فرونشانی عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

رسول حشمتی؛ منصور بیرامی؛ حسین نوروزی


اثربخشی آموزش پروتکل جامع یوگا بر توجه انتخابی، بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان دارای نشانگان نقص توجه بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

اشرف کرمی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا


پیش بینی قلدری دانش آموزان متوسطه: نقش خودکنترلی و فرصت های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نرگس پورطالب؛ رحیم بدری گرگری


کاهش اضطراب امتحان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: پژوهشی مداخله‌ای در حوزه اختلال یادگیری ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

شهروز نعمتی؛ نرگس پورطالب؛ هدیه قاسمی


اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی هیجانی و ابراز وجود دانش‏‏‏ آموزان پسر قربانی قلدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

اسداله صحتی؛ مرضیه علیوندی وفا؛ داود حسینی نسب


اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کاهش قلدری دانش‌آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سید عدنان حسینی؛ رحیم بدری گرگری


بررسی اثربخشی اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو؛ محمدعلی نظری؛ الناز موسی نژاد جدی


اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی - راه‌حل محور بر رضایت زناشویی و روابط خانوادگی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

عباس باباصفری؛ سید حمید آتش پور؛ زهرا یوسفی


مقایسه اثربخشی الگوریتم مراحل تغییر درد و درمان فراتشخیصی بر نشانه های همراه بیماری در بیماران سایکوسوماتیک مبتلا به میگرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

لیلا خورشیدی نازلو؛ مهین اعتمادی نیا؛ غلامرضا چلبیانلو؛ علی خادمی؛ رحیم خلیل زاده


اثربخشی زوج‌ درمانی رفتاری-هیجانی–عقلانی بر باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

سکینه عباسی بورندرق؛ معصومه آزموده؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید داوود حسینی نسب


تحلیل نیمرخ نهفته الگوهای دشواری‌ در تنظیم هیجان و ارتباط آن با در نظر گرفتن پیامدهای آینده و پشیمانی مورد انتظار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

هاشم جبرائیلی؛ زینب جعفری؛ شیدا فیضی


کارآیی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سلامت عمومی والدین دارای کودک بیش‌فعال– کمبود توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

طاهره نوری؛ سیده خدیجه مرادیانی گیز‌ه رود؛ حدیث چراغیان


هنجاریابی ویژگی های روانسنجی فرم خودگزارشی چک‌لیست علائم کودکان و نوجوانان (PSC-17-Y) در بین کودکان و نوجوانان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

کریم عبدالمحمدی


نقش «آموزش جنسی مبتنی بر تعالیم دین» بر افزایش «سطح رضایت زوجین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

عبدالله فیروزیان؛ رسول روشن؛ مسعود آذربایجانی


مقایسه انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری و عملکرد تحصیلی کیفی در دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/jmpr.2022.14731.1587

حسن بافنده؛ عزت اله احمدی؛ سیامک داداشی


مقایسه اثربخشی مداخله ی فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی به مادران و مداخله‌ی شفقت به ‏خود به دختران بر بهزیستی ذهنی دختران نوجوان با تعارض والد- فرزندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/jmpr.2023.15913

ملیحه مهرابی کوشکی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ رویا کوچک انتظار


ارتباط طرح‌واره‌های شناختی فعال‌شده در بافت جنسی با رضایت جنسی: نقش واسطه‌ای خلق منفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/jmpr.2022.53014.5097

نسرین حاجی ابول زاده؛ رسول روشن چسلی؛ حجت الله فراهانی؛ مریم مشایخ


طراحی الگوی خود مراقبتی برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه با استفاده از مدل داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jmpr.2023.54852.5356

غلامرضا امیدی گرگری؛ سید عبدالله حجتی؛ علی ایمان زاده


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت و درمان شناختی– رفتاری بر اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jmpr.2023.54827.5379

علی پورروستا؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی