دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مبتنی بر مغز بر بازده های شناختی - عاطفی یادگیری زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مینا پژمان فرد؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی


مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر هیجانات مثبت یادگیری فراگیران پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/jmpr.2023.54943.5375

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثربخشی برنامه آموزش خودشفقت‌ورزی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان قربانیِ قلدری .

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/jmpr.2023.54339.5291

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ هادی جعفری نژاد


نقش مولفه های سازمان یافتگی شخصیت و روابط موضوعی در پیش بینی سوگیری تفسیری دانشجویان افسرده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/jmpr.2024.17457

مهین توکلی؛ علی خادمی؛ فرناز فرشباف مانی صفت؛ علی شاکر دولق


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر تاب آوری زنان مطلقه مراجعه کننده به بهزیستی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22034/jmpr.2023.58885.5894

سجاد علمردانی صومعه؛ معصومه آزموده؛ رضا عبدی؛ سید داود حسینی نسب