مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع کانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سمنان

3 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سمنان


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadpour 1
  • Parvin Rafinia 2
  • Parviz Sabahi 2
  • Mahmood Najafi 3
1 PhD Student, Psychology, Semnan University
2 PhD, Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Semnan University
3 PhD, Associat Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Semnan University