کلیدواژه‌ها = روایی
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خردورزی تحصیلی (AWS-3)

دوره 18، شماره 72، اسفند 1402، صفحه 289-299

10.22034/jmpr.2024.17492

حسین نادری پور؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کرد نوقابی؛ مسیب یارمحمدی واصل


کفایت روان‌سنجی پرسشنامه خشونت در روابط پیش از ازدواج

دوره 18، شماره 71، مهر 1402، صفحه 129-137

10.22034/jmpr.2023.57308.5684

محمد شادبافی؛ فاطمه حمزه پور؛ مصطفی زارعان


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مدرسه شاد

دوره 18، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 195-202

10.22034/jmpr.2023.16523

رامین غریب زاده؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ تقی اکبری


بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خشم بالینی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401، صفحه 141-149

10.22034/jmpr.2022.15270

علی رضایی شریف؛ سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ عباس حبیب زاده؛ مهدی بیکی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ترس از شفقت‌ (FCS)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 127-142

مرضیه صادق زاده؛ لیلا شاملی


ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری (RS-14)

دوره 13، شماره 51، آذر 1397، صفحه 251-272

سهیلا هاشمی؛ عباس اکبری؛ رویا عباسی اصل؛ رؤیا اردشیری ‌آلاشتی


هنجاریابی پرسشنامه استدلال تورپ در دانشجویان

دوره 9، شماره 34، مرداد 1393، صفحه 41-55

حسین زارع؛ مجید برادران


ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ـ3

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1392، صفحه 135-162

مریم چگینی؛ علی دلاور؛ بنفشه غرایی


ویژگی‌های روانسنجی مقیاس منابع اقتدار اخلاقی ـ نسخه‌ی تجدیدنظر شده (MAS-R)1

دوره 5، شماره 20، بهمن 1389، صفحه 149-168

هادی کرامتی؛ پروین کدیور؛ ولی ا.. فرزاد؛ سیدمحمود قاضی طباطبایی


ساختار عاملی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ- فرم 232 سؤالی در یک نمونه‌ی غیربالینی

دوره 4، شماره 16، بهمن 1388، صفحه 227-246

لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ کیت دابسون؛ رضا مولودی؛ کاوه ضیایی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 4، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 23-48

عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ خلیل اسماعیل پور


هنجاریابی مجدد مقیاس میزان، منابع و علائم استرس معلمان کایر یاکو و ساتکلیف (TSS)

دوره 2، شماره 6، مرداد 1386، صفحه 1-32

مجتبی حبیبی عسگر آباد؛ محمدعلی بشارت؛ زهرا فدایی