کلیدواژه‌ها = اختلال شخصیت مرزی
مدلسازی معادله ساختاری اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی : نقش واسطه ای افسردگی و اضطراب

دوره 16، شماره 64، اسفند 1400

آرزو لشکری؛ محسن دهقانی؛ وحید صادقی فیروزآبادی؛ محمود حیدری؛ علی خطیبی


مقایسه کارکردهای توجهی و حل مسأله در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1398، صفحه 233-243

شیوا محجل رضایی؛ تورج هاشمی؛ نعیمه ماشینچی عباسی


بررسی اختلالات شخصیت در بزهکاران و افراد عادی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1390، صفحه 59-75

زینب خانجانی؛ ژیلا ارغوانیان؛ هوشنگ مهدویان