کلیدواژه‌ها = رفتاردرمانی دیالکتیکی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان شناختی-رفتاری بر مدیریت خود در افراد چاق

دوره 18، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 271-281

10.22034/jmpr.2023.16526

افسانه هنردار؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ امیرمحسن راه نجات؛ حسن رضایی جمالویی


اثربخشی مهارت‌آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر نشانه‌های اضطراب حالت و صفت در بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1394، صفحه 153-168

بهاره منتظرنیا؛ بهرام میرزائیان؛ عذرا اَخی؛ سارا یداللهی